abu

Internationell speditör där vi agerar som tullombud för export- och importdeklarationer.

abu

”Inhouse broker” – vi är KHABs kompetenscenter i tullrelaterade frågor.

abu

Tulldeklarationer import och export, intrastatredovisning, support i tull- och transportfrågor, hållit diverse informationer och utbildningar i tullprocedurfrågor.

aia

Outsourcar sin logistikverksamhet till oss helt och hållet. Vi innehar transportavtalen och sköter bokningar, utför transportdokument och tar hand om eventuella reklamationer. Vi tar hand om och följer upp fakturor från transportörer. En helhetslösning helt enkelt!

areff

Ombesörjer importsändningar med frakt- och tullhantering.

arenco

Tulldeklarationer import och export, intrastatredovisning, support i tull- och transportfrågor, hållit diverse informationer och utbildningar i tullprocedurfrågor.

fruit

Intrastat och rådgivning mm.

ifo

Inhyrd speditör, support i tull- och transportfrågor, ingått som rådgivande i diverse logistik-projekt, projektledning för spedition vid byte av affärsystem

logistikanalys

Samarbetspartner i logistik och tullfrågor.

purefishing

Transportupphandling för distrubition vid inrättande av Nordiskt centrallager innefatt-ande analys, upphandling och rekommendation, uppföljning och kontroll, deltagit som råd- givande vid genomgång av internlogistik på lager, analys av IT-system för TA.